Privacy- & cookiebeleid Praktijk Anima

Dankjewel voor jouw vertrouwen in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Praktijk Anima. Praktijk Anima is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Praktijk Anima respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: //automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren
Indien je contact met ons opneemt via het contactformulier worden de door jouw verstrekte gegevens niet bewaard. De verstrekte gegevens worden ook niet gebruikt voor marketing doeleinden.

Cookies
Praktijk Anima maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkent, telkens als je een website bezoekt. Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. We maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgen we inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
Lees hier over het privacy beleid van Google: //www.google.com/intl/nl/policies/privacy/en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: //support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de via praktijk Anima verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

De website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Facebook .Deze cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Verwerking persoonsgegevens
Praktijk Anima kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je diensten of producten bij ons bestelt en/ of je deze gegevens zelf verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken;

 • Jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de levering van producten.
 • Indien je daarvoor expliciete toestemming voor hebt gegeven, voegen wij de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van onze nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens; op de website worden de bezoekgegevens zoals jouw IP-adres bijgehouden. Bij ‘cookies’  staat meer informatie over het gebruik van deze persoonsgegevens op de website.
 • Betaalgegevens. Wij gebruiken jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Persoonsgegevens dossier
Tot slot leggen wij een kinddossier aan als het gaat om behandeling. Dit is een ook een wettelijke plicht opgelegd door het WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Het dossier bevat informatie over het kind en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts, leerkracht of andere behandelaar. Wij doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij;
– zorgvuldig omgaan met de persoonlijke en (medische) gegevens van een kind en die van de ouder of verzorger.
– Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens uit het dossier.

De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) naar zowel een kind als ouder.

Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd (b.v. fysiek of emotionele bedreiging) heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel kind als ouders. Evenals zij daarna de wettelijke plicht heeft dit te melden aan betreffende instanties.

De gegevens uit het dossier van het kind kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit het dossier van het kind wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of de administrateur, een factuur kan opstellen. Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal zij je eerst informeren en toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota  staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats,
 • Geboortedatum,
 • De datum van de behandeling,
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘behandeling speltherapie’,
 • De kosten van het consult.

Met ondertekenen van de overeenkomst of het doorlezen van dit privacy beleid verklaar je kennis te hebben genomen van genoemde informatie en geef je toestemming tot het aanleggen van een cliëntdossier. Tevens geef je hiermee aan akkoord te zijn met het onderhouden van relevante contacten zoals leerkracht of andere behandelaars. Uiteraard gebeurt dit altijd met jouw medeweten.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doelen te realiseren, waarvoor wij jouw persoonsgegevens werkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. De gegevens in het persoonsdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je sturen naar info@praktijkanima.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door ons of je meer informatie wenst over de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens, net dan contact op via info@praktijkanima.nl.

Beroepscode en klachtenregeling
Indien je klachten hebt over jouw persoonsgegevens door ons, verzoeken we je om zo snel mogelijk contact op te nemen met ons via info@praktijkanima.nl. Wij zullen binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie zie //www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/. 

De therapeut is gediplomeerd/ geregistreerd lid van de NVVS. De therapeut is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen. Informatie over de federatie is te vinden op www.vaktherapie.nl. Bij eventuele klachten dit graag eerst bespreken ons. Wanneer dit niet voldoende is kun je een beroep doen op de klachtencommissie van de FVB. De informatie over de procedure is te vinden op website: //fvb.vaktherapie.nl/klachten. Een mail kun je sturen naar klacht@vaktherapie.nlof een brief naar FVB, Fivelingo 253, 3524 BN te Utrecht.

Wijzigingen
We behouden ons het recht om om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.